Truy Bác Bainisi hóa học Co., Ltd, được thành lập vào năm 2005, chuyên về nghiên cứu, sản xuất và tiếp thị cao & vật liệu mới, bao gồm cả các vật liệu polymer cao như PTFE, PVDF, FEP, PFA và mới nhựa nhiệt dẻo đàn hồi, cũng trong quá trình hóa chất tốt đẹp khác.

Với một hệ thống kiểm soát quản lý hiện đại và sử dụng một hệ thống điều khiển tự động DCS nâng cao trong sản xuất thiết bị, cũng khả năng lưu trữ và vận chuyển mạnh mẽ, chuyên nghiệp kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật đội, sản phẩm của chúng tôi là rất hoan nghênh ở thị trường trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng có thể đáp ứng bạn với OEM hoặc đơn đặt hàng tùy chỉnh nếu bất kỳ đặc biệt yêu cầu.

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi và tìm kiếm hợp tác vì lợi ích lẫn nhau.