Ứng dụng

Nhựa nhựa và Teflon fluorinated ethylene propylen đặc điểm tương tự và xử lý tốt nhựa, do đó làm cho nó thay vì PTFE vật liệu. F-46 trong sản xuất dây và cablesare sử dụng rộng rãi ở cao nhiệt độ và tần số cao điện tử devicesfor truyền dòng kết nối trong máy tính, vũ trụ và dây, và các dây chuyền lắp ráp mục đích đặc biệt, lĩnh vực dầu cũng đăng cáp, chìm dây động cơ quanh co, vi động cơ dẫn dây điện, và vân vân.