PTFE tráng farbics


Vải tráng PTFE

 

Vải thủy tinh được ngâm tẩm trên một dòng hoàn thiện với phân tán PTFE. Việc xây dựng lớp phủ xảy ra theo ba bước:

loại bỏ nước, loại bỏ chất hoạt động bề mặt phân tán đến 250 ° –280 ° C (482 ° –536 ° F) và thiêu kết đến 450 ° C (842 ° F). Quá trình ngâm tẩm có thể được lặp đi lặp lại lên đến tám lần để đạt được độ dày PTFE yêu cầu. Các hóa chất khác có thể được thêm vào để truyền đạt các đặc tính cụ thể. Thêm một phần làm sạch nhiệt đôi khi cũng được xử lý để phù hợp với màu sắc yêu cầu của vải.


Đối với PTFE Aquous Dispersion yêu cầu, vui lòng truy cập loại thổi, mong muốn có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ tốt nhất:

http://www.bainaisichem.com/ptfe-aqueous-dispersion-df-331z

http://www.bainaisichem.com/ptfe-aqueous-dispersion-df-304z

http://www.bainaisichem.com/ptfe-aqueous-dispersion