Màng nước PVDF

PVDF bột có hiệu năng ổn định hóa tốt, thermostability tốt, ổn định cơ khí tuyệt vời và hoàn hảo chống bức xạ cực tím, và có thể được dễ dàng hòa tan trong một số dung môi hữu cơ phân cực mạnh. Vì vậy bây giờ PVDF bột được công nhận như là một vật liệu màng polymer hoàn hảo.

Chúng tôi bột PVDF DS204 chế biến bởi NIPS ẩm ướt kéo sợi, trong khi DS204B xử lý bằng Mẹo tan quay. Không có vấn đề mà loại phương pháp chế biến, bạn sử dụng cho các tài liệu màng của bạn, bạn sẽ tìm thấy ít nhất một tài liệu phù hợp cho bạn. Để biết thêm chi tiết, chỉ cần gửi yêu cầu thông tin cho chúng tôi.