Nghiên cứu tiến bộ của PVDF màng

Hệ thống để tóm tắt có nhiều phần florua vinyl phim cấu trúc và hiệu suất của các yếu tố có hiệu lực. khác nhau của các phụ gia vào phim cấu trúc của hiệu ứng cũng khác nhau. Nói chung và trên, thấp sôi điểm phụ gia của tham gia làm cho bộ phim của hỗ trợ lớp có cấu trúc giống như miếng bọt biển lỗ; và muối vô cơ, và hòa tan trong nước polymer của tham gia, sẽ làm cho dung môi và mưa đại lý của tỷ giá hối đoái tăng tốc độ, làm cho bộ phim của hỗ trợ lớp đã đề cập đến như lỗ cấu trúc. mưa đại lý của solidification sức mạnh cao hơn, và dung môi và mưa đại lý của mối quan hệ mạnh mẽ hơn, nhiều hơn nữa dễ dàng hình thành đề cập lỗ để giống như cấu trúc của bộ phim. thông qua trên nhiều phần florua vinyl phim về sửa đổi giới tính, bạn có thể cải thiện hiệu suất thực tế.