Vulcanizate nhựa nhiệt dẻo

Chất kết dính nhựa nhiệt dẻo vulcanizate là một vật liệu cao cấp được sử dụng thay vì truyền thống cao su, đàn hồi sản phẩm. So với thetraditional Vulcanized cao su, đặc điểm nổi bật của nó là ở nhiệt độ phòng với tính đàn hồi cao của cao su, có sẵn ở một nhiệt độ cao nhiệt dẻo thổi nhựa, ép, phun ra, nhiệt và Hàn nhiệt quá trình phương pháp sản xuất, có thể nhận ra sản xuất liên tục và tự động hóa, hiệu quả sản xuất được cải thiện bởi hàng chục lần, chất thải của nó có thể được tái sử dụng và không thay đổi. Sản phẩm, sản xuất ô nhiễm-miễn phí, có thể sản xuất avariety của sản phẩm tươi sáng màu.