PVDF sơn nhựa những vấn đề cần chú ý

Những vấn đề cần chú ý 1 của lớp phủ PVDF với da. 2, PVDF lớp phủ của cấm và của nó kết hợp lớp phủ. 3, sau khi sử dụng phần còn lại của lớp phủ PVDF sẽ được giữ kín. 4, PVDF lớp phủ của lửa, nên được giữ cách xa nguồn đánh lửa.