Tính năng sản phẩm nhựa PVDF sơn

1, weatherability siêu PVDF lớp phủ. Sử dụng ngoài trời lên đến 20 năm trở lên. Độ đục chống ăn mòn và sức đề kháng hóa học tuyệt vời, sức đề kháng tốt thâm nhập.

2, tuyệt vời về thể chất và cơ khí tài sản của PVDF mạ, xử lý hiệu suất. Sức đề kháng tốt để ô nhiễm.

3, PVDF sơn có một sức đề kháng tốt nhiệt độ, lớp phủ-150 ℃-60 ℃ sử dụng lâu dài.