PTFE dung dịch phân tán

Thuộc tính: màu trắng, sữa nước phân tán. Dispersions điều chế bằng cách trùng hợp phân tán của amoni cacbonat và sưởi ấm trong thepresence của liên đại lý, tách, đổ chất lỏng tập trung dispersions của PTFE với 60% nội dung vững chắc. Lưu trữ để tránh rung động khắc nghiệt, nhiệt độ cao, ánh sáng mặt trời và lạnh trường hợp polymer với nhau. Tập trung phân tán của các loại nhựa PTFE tính chất vật lý và hóa học tương tự. Nó có thể được sử dụng cho tẩm amiăng, sợi thủy tinh và gốm sứ, vật liệu xốp như than chì hoặc vào Sơn, làm PTFE sợi, xe sử dụng như một vật liệu kết dính, không gỉ hoặc niêm phong.