PVDF sơn nhựa cửa hàng

Lớp phủ PVDF nên là 5 ~ 30℃, các cửa hàng trong một môi trường sạch và khô để tránh bụi, độ ẩm và các tạp chất pha trộn.