Ứng dụng cho PVDF Membrances trong xử lý nướcỨng dụng cho màng PVDF trong xử lý nước

 

Đặc điểm vật liệu PVDF, tập trung vào màng PVDF trong lọc nước, xử lý nước thải và tái sử dụng nước, nước thải dầu, nước thải kim loại nặng, nước thải, nước thải than cốc và tiến độ ứng dụng nước thải chứa phenol, phân tích cuối cùng của xu hướng hiện tại của màng PVDF .