Đặc điểm cấu trúc FEPĐặc điểm cấu trúc FEP


46 có abranch trên chuỗi chính và chuỗi bên của đại phân tử. Sự khác biệt về cấu trúc của phạm vi nhiệt độ tối đa của vật liệu chịu áp lực trong một thời gian dài, không có tác dụng lớn, nhiệt độ F-46 200 ℃, và nhiệt độ cao PTFE là 260 ° c. Tuy nhiên, sự khác biệt về cấu trúc này, nhưng F-46 có một phương pháp chế biến nhựa dẻo và nhiệt dẻo nóng chảy được xác định rất có sẵn và chế biến đơn giản hơn. Nó không có sẵn trong PTFE. Đây là mục đích chính củapolytetrafluoroethylene được HFP sửa đổi.