PTFE bột mịn cho cáp đồng trục

Cáp đồng trục, hoặc Coax, là một loại cáp có một dây dẫn bên trong được bao quanh bởi một lớp cách điện hình ống, được bao quanh bởi một lá chắn dẫn hình ống. Nhiều cáp đồng trục cũng có vỏ ngoài hoặc vỏ bọc cách nhiệt. Thuật ngữ đồng trục xuất phát từ dây dẫn bên trong và lá chắn bên ngoài chia sẻ một trục hình học.

PTFE bột mịn DF2048 chỉ dành cho lớp cách điện cáp đồng trục và có thể thay thế bột PTFE của Dakin trong khu vực này với các tính chất cách điện tuyệt vời của nó.