Tiến độ nghiên cứu của màng PVDF

Tiến độ nghiên cứu của màng PVDF


Hệ thống để tóm tắt có cấu trúc phim vinyl một phần fluoride và hiệu suất của các yếu tố có hiệu lực. khác nhau của các chất phụ gia trên cấu trúc phim của hiệu ứng cũng khác nhau. Nói chung và trên, phụ gia điểm sôi thấp của tham gia làm cho bộ phim của lớp hỗ trợ có cấu trúc lỗ giống như miếng bọt biển; và các muối vô cơ và polymer hòa tan trong nước, sẽ làm cho chất dung môi và kết tủa của tốc độ trao đổi tăng lên, khiến cho lớp màng hỗ trợ có cấu trúc lỗ tương tự. tác nhân kết tủa của cường độ rắn hóa cao hơn, và tác nhân kết tủa và dung môi của ái lực mạnh hơn, dễ hình thành hơn đề cập đến cấu trúc lỗ giống như của màng. thông qua trên nhiều phần vinyl fluoride phim của biến đổi giới tính, bạn có thể cải thiện hiệu suất thực tế.

PVDF DS203 và PVDF DS204 của chúng tôi đều hợp tác với PVDF Membrance, welocme liên hệ với chúng tôi với bất kỳ yêu cầu nào!