PFA là gì

Perfluoroalkoxy alkanes hoặc PFA là fluoropolymers . Chúng là copolyme của tetrafluoroethylene (CF) và perfluoroethers (CFORf, trong đó Rf là một nhóm perfluorinated như trifluoromethyl (CF)). Xét về tính chất của chúng, các polyme này tương tự như polytetrafluoroethylene (PTFE). Sự khác biệt lớn nhất là các chất thay thế alkoxy cho phép polymer được xử lý tan chảy. Ở mức độ phân tử, PFA có chiều dài chuỗi nhỏ hơn và sự vướng víu chuỗi cao hơn các chất fluoropolyme khác. Nó cũng chứa một nguyên tử oxy tại các chi nhánh. Điều này dẫn đến một vật liệu mờ hơn và cải thiện dòng chảy, khả năng kháng leo và ổn định nhiệt gần hoặc vượt quá PTFE. Các thuộc tính xử lý ưu thế tương tự cũng được tìm thấy trong etylen propylen propylene (FEP), chất đồng trùng hợp của tetrafluoroethylene và hexafluoropropylene .